March 2012

13 March 2012

NORDIA rådgivare vid försäljning av Plus Care AB

NGS Group AB (publ), noterat på NGM Equity, fortsätter sin expansion inom bemanningssektorn genom att förvärva samtliga aktier i läkarbemanningsbolaget Plus Care AB.

Plus Care AB grundades 2001 och hyr ut läkare i hela Sverige, med fokus på primärvården. Bolaget har ett nätverk bestående av drygt 2.400 läkare, som är väl meriterade inom sina respektive kompetens- och specialistområden. Med förvärvet stärks NGS Group AB:s verksamhetsområde inom vård genom tydliga synergier med befintliga affärsområden som hyr ut sjuksköterskor och psykiatriker.

Karl Ole Möller, NORDIA, företrädde säljaren Careinvest Nordic AB vid överlåtelsen.