June 2012

4 June 2012

Nordia hjälper Orexo att omförhandla globala avtal för Abstral®

Genom affären betalar ProStrakan drygt MSEK 600 till Orexo samt erhåller Orexo royaltybetalningar vid vissa försäljningsnivåer. Avtalen innebär att ProStrakan förvärvar rättigheterna till Abstral i Europa samt Orexos del i joint venture-bolaget för de nordiska marknaderna. Orexo förvärvar samtliga rättigheter till Abstral i USA.

Medverkade från Nordia gjorde Urban Paulsson, Roger Hedlund och Per Lindell.