August 2012

27 August 2012

"Det finns klokare vägar än bara maktspråk” – Nordias Hans Strandberg angående Assange-ärendet

Nordias Hans Strandberg har i en debattartikel i Svenska Dagbladet gett sin syn på alternativa vägar att hantera förhör med Julian Assange.

Läs mer genom att följa denna länk:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-finns-klokare-vagar-an-bara-maktsprak_7447138.svd

20 August 2012

En ny mutbrottslag - seminarium med NORDIAs Hans Strandberg

Hans Strandberg från NORDIA Stockholm håller, i Advokatsamfundets regi och tillsammans med bland andra överåklagaren och chefen för Riksenheten mot korruption Gunnar Stetler, ett seminarium den 25 september 2012 på temat ”En ny mutbrottslag”.

Den nya lagstiftningen, som trädde ikraft den 1 juli 2012, innebär en skärpning på flera områden. Exempelvis utökas kretsen av personer som kan dömas för – med den nya terminologin – givande och tagande av muta, t.ex. genom ett utökat ansvar för styrelse och VD. Vidare kriminaliseras “vårdslös finansiering av muta”.

Har du frågor i ämnet, kontakta gärna NORDIAs kompetensgrupp inom ekonomiska brottmål-white collar crime.