February 2013

21 February 2013

NORDIAs energigrupp medverkar i debattartikel

NORDIA medverkar i en debattartikel tillsammans med bl.a. intresseföreningen Svensk Vindenergi och advokatbyråerna Mannheimer Swartling och Wistrands.  Vi inom Energigruppen på NORDIA hoppas denna artikel kan bli ett steg på vägen i åsiktsutbytet och bidra med inspel från berörda parter rörande en fungerande framtida reglering avseende projektering av vindkraftprojekt. För närvarande kan svenska kommuner utnyttja sin vetorätt för att uppnå ekonomiska ersättningar utan stöd i lagar eller förordningar. Enligt Energigruppen inom NORDIA bör det finnas goda förutsättningar att hitta ett lagförslag som skapar effektivare och mer förutsebara bygg- och tillståndsprocesser till gagn för hela samhällsutvecklingen.

För att läsa hela artikeln, klicka på nedanstående länk:

http://mobil.miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.493216?st=true&sts=http%3a%2f%2fmiljoaktuellt.idg.se%2f2.1845%2f1.493216%2fdebatt-stoppa-missbruk-av-kommunalt-veto

18 February 2013

NORDIA HAR BITRÄTT VID FÖRSÄLJNING AV RÖRSPECIALISTEN I STOCKHOLM AB

Advokaterna Marianne Eriksson och Conny Cedermark från NORDIA Stockholm har biträtt Wretvall & Isaksson Förvaltning AB i samband med försäljningen av samtliga aktier i Rörspecialisten i Stockholm AB till Bravida Sverige AB.