News

2 February 2017

Regeringen har inlett en utredning med att se över hur kommunernas översiktsplanering kan utvecklas och stärkas. Bl.a. skall följande frågor ses över:

·         Hur kan kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner gå snabbare?

·         Kan kommunerna ges större möjligheter att besluta om en tillkommande
           eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan eller inte?

·         Bör möjlighet införas för kommuner att reglera upplåtelseformer,
           t.ex. att en viss plats enligt detaljplan endast får bebyggas med hyresrätter?

·         Bör privat initiativrätt till detaljplaneläggning införas? Skall enskilda byggherrar
           eller fastighetsägare själva kunna ta fram förslag till detaljplan?

Särskild utredare är Inger Holmqvist, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 november 2018.

NORDIAs fastighetsrättsliga grupp följer utredningen med intresse. Den kan komma att få stor betydelse bl.a. för de av våra klienter som upplever hinder med de långa handläggningstiderna vid byggnadsprojekt och detaljplaneläggning. Särskilt intressant är i detta sammanhang förslaget att fastighetsägare själva skall kunna ta fram förslag till detaljplan. Vi återkommer i frågan när vi vet mer om hur utredningen går framåt.

För mer information, kontakta NORDIAs fastighetsrättsliga grupp, http://nordialaw.se/sv/verksamhetsomraden/fastighets-och-entreprenadr%C3%A4tt.

30 January 2017

Advokatfirman NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot försäkrings- och skadeståndsrätt, tvistelösning, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och transaktioner samt ekonomiska brottmål. På kontoret i Stockholm, som ligger i World Trade Center, Kungsbron 1, är vi ca 45 medarbetare varav 30 jurister.

NORDIA Stockholm befinner sig just nu i en spännande expansionsfas och vi önskar därför förstärka följande verksamhetsområden: försäkring och skadestånd, ekonomiska brottmål, bolagsrätt samt tvistelösning.

Biträdande jurister

Vi söker 1-2 juniora biträdande jurister med mycket goda juridiska kunskaper och med intresse för verksamhetsområdena försäkring och skadestånd, ekonomiska brottmål och bolagsrätt. Vi har som målsättning att rekrytera de främsta juristerna och ställer höga krav på de som vi anställer. Du ska vara villig att med engagemang åta dig utmanande arbetsuppgifter. Vi värdesätter betyg, eventuell tingsmeritering, arbetslivserfarenhet, utlandserfarenhet, språkkunskaper m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, förutsätts.

Som person är du driven, förtroendeingivande, lyhörd och resultatinriktad. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för juridiken kombinerat med ett naturligt kommersiellt tänkande och klientfokus. För rätt sökande erbjuder NORDIA en plats i hetluften med spännande och utvecklade arbetsuppgifter.

Din ansökan innehållande personligt brev, CV och betyg vill vi ha senast den 10 februari 2017. Ansökan skickas till info@nordialaw.com. Ange "Ansökan jurist" i ämnesraden när du ansöker.

Kontakt

Partner och advokat Johan Strömberg, johan.stromberg@nordialaw.com
Advokat Emil Hofbard, emil.hofbard@nordialaw.com

Telefon: 08-563 08 100

Välkommen med din ansökan!

8 November 2016

Nordia has this christmas choosen to support Medicins Sans Frontieres instead of sending christmas cards.

8 November 2016

Nordia har i år valt att stötta Läkare utan gränser istället för att skicka julkort

 

19 October 2016

Utlandsflytt samt nyheter om börsen och Brexit - frukostseminarium med Coeli och NORDIA Advokatfirman Nordia har tillsammans med Coeli Wealth Management i Göteborg den 19 oktober 2016 haft ett frukostseminarium om skatte- och familjerättsliga frågor vid utlandsflytt samt lite nyheter om börsens svängningar med tanke på senaste tidens händelser. Vi är glada över att så många var intresserade och hoppas på att kunna upprepa evenemanget. Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som, förutom att vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, även har en omfattande rådgivning i olika familjerättsliga frågor, t.ex. arv och testamenten och bodelningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda vår breda juridiska kunskaper inom affärsjuridik och familjerätt till våra klienter. Familjerättsgruppen i Göteborg består av Boel Simonsson, Linda Friberger, Terese Evertsson och Emma Reis. Coeli hjälper sedan 1994 privatpersoner, företag och stiftelser att skapa mervärde på sin förmögenhet. Vår affärsidé är att leverera optimala lösningar inom förmögenhets- och kapitalförvaltning där våra kunders behov och förutsättningar står i fokus.

 

 

13 September 2016

NORDIA STÖDJER ROSA BANDET 2016 / NORDIA SUPPORTS THE PINK RIBBON OF 2016

19 May 2016

 

Hyreslagens möjligheter och fallgropar - Frukostseminarium med Savills och NORDIA

Advokatfirman NORDIA har tillsammans med Savills i Göteborg den 18 maj 2016 haft ett frukostseminarium om hyreslagens möjligheter och fallgropar.

Ett sextiotal gäster hade samlats för att lyssna på bl.a. ändrad användning lokal, hyresgästens pantsättning av hyresavtal, hyresgästens möjligheter till överlåtelse och den så kallade semesterparagrafen samt åtgärder vid hyresgästens konkurs. Vi är glada över att så många var intresserade och hoppas på att kunna upprepa evenemanget.

Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som erbjuder affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, från enmansverksamheter till börsbolag. Vi är stolta över att kunna erbjuda vår breda juridiska kunskaper inom fastighets- och hyresrätt till våra klienter.

Fastighetsgruppen i Göteborg består av Carl Otto Lange, Fredrik Emanuel, Ulf Tollhage, Catharina Althini och David Eriksson.

Savills är ett av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 30 000 anställda och över 700 kontor i 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. Savills ger rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning, projektledning och fastighetsdrift. Se mer på www.savills.se

 

15 April 2016

Advokatfirman Nordia ny huvudsponsor till Grunden BOIS

Vi har glädjen att meddela att Grunden BOIS undertecknat avtal med en ny huvudsponsor: Advokatfirman NORDIA i Göteborg.

Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som erbjuder affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, från enmansverksamheter till börsbolag. Dessutom erbjuder Advokatfirman NORDIA rådgivning inom ekonomisk familjerätt. NORDIA är stolta över att få vara med på Grunden BOIS tröjor och stötta laget!

Grunden BOIS är en idrottsklubb för alla tjejer & killar som vill idrotta, i alla åldrar. Så många som möjligt ska kunna delta oavsett nivå på funktionsnedsättning och idrottskunnande. Grunden BOIS tränar och tävlar i fotboll och innebandy, med både dam och herrlag i alla åldrar. Se www.grundenbois.com.

Fredrik Persson
Partner, advokat

M +46 702 41 34 54

30 March 2016

Hallituksen esitys julkisia hankintoja koskevan lain uudistamiseksi on tällä hetkellä Työ- ja elinkeinoministeriössä viimeisteltävänä. Eduskunnalle se on tarkoitus antaa käsiteltäväksi viimeistään kesäkuussa 2016, ja uusi laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian, arviolta vielä loppuvuoden aikana. Asiaa koskevan Euroopan unionin ja neuvoston direktiivin määräysten mukaan jäsenvaltioiden on saatettava kansalliset säännökset voimaan viimeistään 18.4.2016.
Euroopan unionin oikeudessa tunnettu välittömän oikeusvaikutuksen periaate mahdollistaa kuitenkin unionin lainsäädäntöön vetoamisen, vaikkei kansallisia säännöksiä olisi voimassa velvoitteista huolimatta. Edellytyksenä on, että säännökset ovat ehdottomia, riittävän selkeitä ja tarkkoja sekä lisäksi se, ettei jäsenvaltio ole saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetussa määräajassa. Työ- ja elinkeinoministeriö onkin 3.3.2016 julkaissut ohjeellisen listan hankintadirektiivin välittömän oikeusvaikutuksen piirissä olevista määräyksistä, joihin siis esimerkiksi tarjoaja voisi vedota suoraan, vaikkei uusi hankintalaki ole Suomessa kansallisesti voimassa. Hankintayksiköiden tulisikin ottaa huomioon kyseiset säännökset suunnitellessaan kilpailutuksia. Kyseinen ohjeellinen lista on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön www-sivuilta.
Välittömän oikeusvaikutuksen piirissä olevia säännöksiä sovelletaan hankintamenettelyihin, jotka on aloitettu 18.4.2016 tai sen jälkeen. On myös syytä huomioida, että sopimusmuutoksia koskevia määräyksiä on sovellettava 18.4.2016 alkaen tehtyihin sopimusmuutoksiin, vaikka sopimuksen perusteena oleva hankintamenettely olisi aloitettu jo ennen kyseistä päivämäärää.
Lisätietoja julkisista hankinnoista

Tia Mäki
Asianajaja, osakas
p. (09) 4250 5014
email. etunimi.sukunimi@nordialaw.com
Annamari Männikkö
Lakimies
p. (09) 4250 5016
email. etunimi.sukunimi@nordialaw.com

The reform of the Act on Public Contracts is delayed - take the direct effect of EU law into consideration
The Government bill for the reform of the Act on Public Contracts is currently being finalized at the Finnish Ministry of Employment and the Economy. The purpose is, that the bill will be introduced to Finnish Parliament no later than June 2016. New legislation comes into force at earliest possibility, approximately at the end of this year. Directive of the European Parliament and of the Council on public procurement provides that Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions no later than 18th April 2016.
The direct effect of European law is a fundamental principle that enables individuals to immediately invoke a European provision even though the national legislation is not in force in spite of the obligations. Directive has the direct effect when its provisions are unconditional, sufficiently clear and precise and when the Member State has not implemented the directive by the deadline. The Finnish Ministry of Employment and the Economy has published on March 3rd 2016 a directive list of provisions which fall within the scope of the direct effect of the Directive. For example, the bidder could directly invoke these provisions even though the new Act on Public Contracts is not in force in Finland. Contracting authorities should take the regulations in question into consideration when planning competitive biddings. Prior mentioned directive list is available on the Ministry of Employment and the Economy's website.
Provisions which are within the scope of the direct effect, are applied to contract award procedures which have commenced on or after April 18th 2016. It should also be noted that provisions concerning agreement changes shall be applied for contractual changes made since April 18th 2016 while the underlying contract award procedures would have been started already before the date in question.
For more information on public procurement in Finland

Tia Mäki
Attorney, Partner
m. (09) 4250 5014
email. surname.lastname@nordialaw.com
Annamari Männikkö
Associate
m. (09) 4250 5016
email. surname.lastname@nordialaw.com

9 March 2016

Hallituksen järjestäytyminen & Corporate Governance -manuaali
Helsingin osakas, asianajaja Antti Hannula on ollut mukana kirjoittamassa Boardman Oy:n julkaisemaa opasta hallitustyön avuksi. Hannulan ja Tom von Weymarnin yhdessä laatimat ohjeet ovat suunnattu erityisesti ei-listattujen, keskisuurten ja suurten yritysten hallitusten jäsenille.
Opas on päivitetty versio vuonna 2008 julkaistusta ”Hallituksen järjestäytyminen ja keskeiset prosessit” -hallituskansiosta.
Oppaan voi tilata Boardman Oy:ltä.

Pages