News

3 December 2012

NORDIA är stolt sponsor av One More Smile, läs mer på www.onemoresmile.se

26 October 2012

Velkommen til seminar 20. november kl 0900 til 1200 i NHOs konferansesenter på Majorstuen. Kurset gir en rask og oversiktlig innføring i hva du trenger å vite når du skal gjøre business i Sverige.

I etterkant av kurset gis det anledning til mingling og nyttig nettverking med foredragsholderne og de øvrige deltakerne på kurset. I samarbeid med advokatfirmaet Nordia Law og advokatene Espen Egseth (Oslo), Roger Hedlund (Stockholm) og Carl Otto Lange (Göteborg,) gis deltakerne en innføring i svensk businesskultur og svensk rett. Kurset vil gjøre deg bedre rustet ved kjøp/salg i forhold til Sverige, ved etablering av agent/avdeling/datterselskap i Sverige, kontraktsforhandlinger med svensker, hva du bør gjør dersom du har utestående krav i Sverige, etc.

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her

12 October 2012

NORDIA Advokatfirma har assisteret CASA og Sophienberg Ejendomsudvikling med udviklingen og salget til NREP af stationscenteret Taastrup Torv for ca. kr. 200 mio. Sagen er hos NORDIA varetaget af advokat Thomas W. Færch. Se yderligere oplysninger her.

27 August 2012

Nordias Hans Strandberg har i en debattartikel i Svenska Dagbladet gett sin syn på alternativa vägar att hantera förhör med Julian Assange.

Läs mer genom att följa denna länk:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-finns-klokare-vagar-an-bara-maktsprak_7447138.svd

20 August 2012

Hans Strandberg från NORDIA Stockholm håller, i Advokatsamfundets regi och tillsammans med bland andra överåklagaren och chefen för Riksenheten mot korruption Gunnar Stetler, ett seminarium den 25 september 2012 på temat ”En ny mutbrottslag”.

Den nya lagstiftningen, som trädde ikraft den 1 juli 2012, innebär en skärpning på flera områden. Exempelvis utökas kretsen av personer som kan dömas för – med den nya terminologin – givande och tagande av muta, t.ex. genom ett utökat ansvar för styrelse och VD. Vidare kriminaliseras “vårdslös finansiering av muta”.

Har du frågor i ämnet, kontakta gärna NORDIAs kompetensgrupp inom ekonomiska brottmål-white collar crime.

27 July 2012

Advokat Hans Strandberg kommer den 10 september 2012 att delta vid ett seminarium arrangerat av Juridiska Institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och AB Volvo. En presentation av lagstiftningen om marknadsmissbruk kombineras med att Hans Strandberg delar med sig av sin praktiska erfarenhet som försvarare i mål om insiderbrott, otillbörlig marknadspåverkan och brott mot rapporteringsskyldigheten.

Har du frågor som rör dessa ämnesområden, kontakta gärna Nordias kompetensgrupp inom ekonomiska brottmål-white collar crime.

4 June 2012

Genom affären betalar ProStrakan drygt MSEK 600 till Orexo samt erhåller Orexo royaltybetalningar vid vissa försäljningsnivåer. Avtalen innebär att ProStrakan förvärvar rättigheterna till Abstral i Europa samt Orexos del i joint venture-bolaget för de nordiska marknaderna. Orexo förvärvar samtliga rättigheter till Abstral i USA.

Medverkade från Nordia gjorde Urban Paulsson, Roger Hedlund och Per Lindell.

10 May 2012

Fredrik Hjorth började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 2 april. Han kommer närmast från Förvaltningsrätten i Göteborg. Fredrik har även drivit ett it-företag med verksamhet i Mellanöstern. Han kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat obeståndsrätt och allmän affärsjuridik.

Catharina Althini började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige samt Rosenberg Advokatbyrå i Helsingborg. Catharina har även en magisterexamen i Europeisk immaterialrätt från Stockholms Universitet. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat hyresrätt och immaterialrätt.

9 May 2012

Evelina Rosenborg började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Kristianstads tingsrätt där hon tjänstgjort som tingsnotarie. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhetsgrupper inom process- och immaterialrätt.

Pages