Nyheter

20. Desember 2017

http://juristensdag.jfumea.se/

17-18 januari 2018 möter du följande personer från Nordia Stockholm;

 

Tomas Marcusson delägare

Andreas Natt och Dag advokat

 

Adrian Helly Hansen advokat

Och från Nordia Göteborg;

Terese Evertsson advokat 

Vad är Juristens dag?

Juristens dag är ett arbetsmarknadsevenemang för alla juriststudenter vid Umeå universitet som anordnas av Juridiska föreningen i syfte att ge en plattform för studenter och företag att mötas. Mässan anordnas varje vår vid universitetet och lockar ett stort antal studenter och utställare. Juristens dag avslutas med en stor bankett som både representanter och studenter är välkomna till att delta på.

 

8. Desember 2017

BRIS is a children's rights organization.

We are working to strengthen the rights of children by supporting, mobilizing the community and make children's voices heard.

 

21. November 2017

* = Situation Sthlm is a street newspaper sold by homeless people in Stockholm Sweden
www.situationsthlm.se

 

1. November 2017

Vi anställer två sommarnotarier sommaren 2018.

Våra sommarnotarietjänster riktar dig till de som läst minst fem terminer på juristprogrammet. Varje sommar anställer vi på Nordias Stockholmskontor två sommarnotarier som arbetar hos oss under sex veckor. Vi lägger stor vikt vid rekryteringen av sommarnotarier då vi ser sommarnotarierna som presumtiva framtida advokater hos oss på Nordia. Vid rekryteringen lägger vi lika stor vikt vid personliga egenskaper som övriga meriter så som betyg och språkkunskaper.

Kriterierna för en sommarnotarietjänst är i huvudsak följande:

Betyg

Språk

Social skicklighet

Ansökningsperioden löper från 1 januari 2018 till den sista januari 2018.
Besked om vem som tilldelats en plats lämnas senast den 15 februari 2018. Välkommen med Din ansökan.

Ansökan skickas till info@nordialaw.com.

Märk din ansökan med ”Sommarnotarie”.

28. August 2017
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen, som ersätter PUL, innebär en hel del förändringar, även om mycket känns igen från PUL. Framförallt innebär de nya reglerna ett ökat ansvar för det enskilda företaget. För den som vill undvika dryga sanktionsböter gäller det att göra rätt från början. Är din byrå redo?
Wolters Kluwer i samarbete med NORIDA klargör på denna kurs hur din verksamhet påverkas och vad du behöver göra för att uppfylla lagens krav. Vi riktar in oss på hur redovisnings- och revisionsbranschen påverkas och klargör med hjälp av praktiska och branschspecifika exempel. 
 
Föreläsaren är advokat Carl Otto Lange, partner på NORDIA. Han är inriktad på IT-relaterade ärenden och har bl.a. specialiserat sig på personuppgiftsrelaterade frågor, särskilt med inriktning med GDPR, den nya Dataskyddsförordningen.
 
Göteborg (Wolters Kluwer, Amerikaskjulet)
2017.09.19 09.00 - 12.00 med efterföljande lunch
 
Stockholm (Advokatfirman Nordia, Kungsbron 1 World Trade Center, plan 4 uppgång F)
2017.09.21 13.00 - 16.30 inkl. avbrott för fika
 
Pris 1 995 kr exkl. moms. I priset ingår kursavgift, lunch/fika och kursdokumentation. 
 
 
27. Juni 2017

Advokatfirman NORDIA är en nordisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot försäkrings- och skadeståndsrätt, tvistelösning, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och transaktioner samt affärsrelaterad straffrätt. På kontoret i Stockholm, som ligger i World Trade Center, Kungsbron 1, är vi ca 45 medarbetare, varav 30 jurister.

NORDIA Stockholm befinner sig just nu i en spännande expansionsfas och vi önskar därför förstärka följande verksamhetsområden: försäkring och skadestånd, bolagsrätt och transaktioner, affärsrelaterad straffrätt samt tvistelösning.

Biträdande jurister/advokater

Vi söker biträdande jurister med mycket goda juridiska kunskaper och med intresse för verksamhetsområdena försäkring och skadestånd, bolagsrätt och transaktioner, tvistelösning eller affärsrelaterad straffrätt. Så väl juniora som mer seniora jurister är aktuella för tjänster inom områdena försäkring och skadestånd, bolagsrätt och transaktioner och tvistelösning. Inom området affärsrelaterad straffrätt söker vi en junior biträdande jurist.  

Vi har som målsättning att rekrytera de främsta juristerna och ställer höga krav på de som vi anställer. Vi värdesätter betyg, eventuell tingsmeritering, arbetslivserfarenhet, utlandserfarenhet, språkkunskaper m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, förutsätts.

Som person är du driven, förtroendeingivande, lyhörd och resultatinriktad. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för juridiken kombinerat med ett naturligt kommersiellt tänkande och klientfokus. För rätt sökande erbjuder NORDIA en plats i hetluften med spännande och utvecklade arbetsuppgifter.

Din ansökan innehållande personligt brev, CV och betyg vill vi ha senast den 6 oktober 2017. Ansökan skickas till info@nordialaw.com. Ange "Ansökan jurist" i ämnesraden när du ansöker.

Kontakt

Partner och advokat Johan Strömberg, johan.stromberg@nordialaw.com

Advokat Emil Hofbard, emil.hofbard@nordialaw.com

Telefon: 08-563 08 100

 

Välkommen med din ansökan!
www.nordialaw.com
 

 

2. Mai 2017

Advokatfirman NORDIA söker biträdande jurister till kontoret i Göteborg

 

Advokatfirman NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Vi är huvudsakligen verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik, så som till exempel bolagsrätt, försäkrings- och skadeståndsrätt, arbetsrätt, tvistlösning, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt samt obeståndsrätt.

 

Till vårt kontor i Göteborg söker vi flera biträdande jurister. Arbetsuppgifterna kommer främst att vara, förutom inom allmän affärsjuridik, inom immaterialrätt och obeståndsrätt, varför särskilt intresse och bakgrund inom dessa områden är meriterande.

 

Vi ser gärna att du är tingsmeriterad eller har likvärdig erfarenhet. Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till advokat Åke Fransson på telefon 031-778 35 00.

 

Välkommen att skicka in din ansökan inklusive CV till Annika Sivertsson, asi@nordialaw.com

 

3. Mars 2017

Sveriges Regering har tagit fram ett förslag till hur Plan- och bygglagen (PBL) skall kunna ändras så att planprocessen blir mer effektiv. Man har lämnat över sitt förslag till Lagrådet för yttrande. Regeringens förslag innefattar bl.a. följande förändringar:

Det skall inte behövas bygglov för att, inom detaljplan, byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Detta gäller dock inte en- och tvåfamiljshus.

Vidare skall det inte behövas bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom detaljplan. Åtgärden får dock inte utföras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Tillbyggnaden skall vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten, och får inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet. Därutöver skall åtgärden följa gällande detaljplan i fråga om bebyggandets omfattning.

Inte heller skall det behövas bygglov för att uppföra en mindre byggnad på allmän plats där kommunen är markägare och att uppföra väderskydd för kollektivtrafiken.

Fler detaljplaner föreslås kunna antas av Kommunstyrelsen eller Byggnadsnämnden. Idag måste många planer antas av Kommunfullmäktige, vilket många gånger medför fördröjning. I framtiden skall Kommunfullmäktige bara anta detaljplaner som innebär ”betydande ekonomiska åtaganden” för den berörda kommunen.

En tidsfrist om två månader föreslås, inom vilken Länsstyrelsen måste fatta beslut om att upphäva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning.

Kommuner skall kunna begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen i de frågor som staten råder över för att tidigt kunna klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från statens sida.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

För mer information, kontakta NORDIAs fastighetsrättsliga grupp, http://nordialaw.se/sv/verksamhetsomraden/fastighets-och-entreprenadr%C3%A4tt.

27. Februar 2017

Skatte- och familjerätt vid utlandsarbete

Den 6 februari 2017 höll Advokatfirman NORDIA tillsammans med Deloitte ett seminarium för att belysa ett antal aktuella frågor inom skatte- och familjerätt för när arbetsgivare sänder ut och tar emot personal. Seminariet hölls i Deloittes nyrenoverade lokaler på Södra Hamngatan i Göteborg. Deltagarna var framför allt verksamma inom HR och bank.

Intresset för seminariet var stort och vi avser att tillsammans med Deloitte erbjuda ytterligare tillfällen framöver. Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som, förutom att vi erbjuder full affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, även erbjuder rådgivning i svensk och internationell familjerätt. Familjerättsgruppen i Göteborg består av Boel Simonsson, Linda Friberger, Terese Evertsson och Emma Reis.

Sider