Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighetsrätt är ett centralt verksamhetsområde inom NORDIA. Bland våra klienter återfinns alla aktörer på fastighetsmarknaden, såsom ägare, investerare, utvecklare, hyresgäster, förvaltare, arkitekter, ingenjörer och entreprenörer. Vi har förekommit som rådgivare i ett stort antal betydande fastighetsrättsliga ärenden i Skandinavien inklusive överlåtelser i större skala. Vi biträder dagligen även med entreprenadjuridik, plan- och byggnadsrelaterade frågor och hyresrättsliga ärenden. Genom åren har vi etablerat en grundmurad kunskap inom fastighetsrätten. Detta borgar för vår kompetens att hantera våra klienters behov och önskemål.